Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja // Market and Public Opinion Research

O nama Ispis E-mail
Četvrtak, 20 Travanj 2006

Tvrtka Target d.o.o. jedna je od vodećih agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja u Republici Hrvatskoj koju su 1993. osnovali stručnjaci s područja društvenih znanosti, metodologije i marketinga.

Od samih početaka u Targetu kontinuirano razvijamo nove metode istraživanja prilagođavajući ih dinamici brzog razvoja hrvatskog tržišta kako bismo u svakom trenutku bili spremni svojim klijentima ponuditi odgovore na specifična pitanja o njihovim proizvodima, stanju na tržištu i smjernicama za daljnji razvoj.

Istraživanja osmišljavamo i provodimo u skladu s najvišim stručnim i znanstvenim standardima. Naš angažman ne prestaje predajom izvještaja, već klijentima nudimo stručan konzalting u tumačenju dobivenih nalaza te pomoć pri implementaciji rezultata u konkretne poslovne odluke. Svakom klijentu i svakom problemu pristupamo individualno, pružajući cjelovitu uslugu koja obuhvaća odabir, osmišljavanje i provedbu najprikladnije tehnike prikupljanja podataka, savjetovanje prije i tijekom provedbe istraživanja i pomoć pri kasnijoj implementaciji rezultata. Jer, upravo je stvaranje okvira za poboljšanje kvalitete poslovanja jedan od primarnih zadataka istraživanja tržišta pa tako i naših najvažnijih ciljeva.


Naša misija

Misija koju slijedimo specifična je i jasna: pružiti vama, našim klijentima, najkvalitetnije informacije o ukupnom tržištu, vašoj konkurentnosti, potencijalnim poteškoćama i njihovom uklanjanju ili izbjegavanju, kako bismo pomogli u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka koje će vam osigurati dobru tržišnu poziciju i kontinuirani rast i razvoj.


Kako ćemo udovoljiti vašim zahtjevima?

Da bismo što kvalitetnije odgovorili na sva pitanja koja nameće tržišna utakmica i dinamika gospodarskog i društvenog života, u svom radu uvijek se koristimo znanstvenim metodama i suvremenim istraživačkim tehnikama, kako već dobro poznatim, tako i vlastitim, razvijenim ili prilagođenim u skladu sa zahtjevima i specifičnostima hrvatskog tržišta.

Naši voditelji projekata uvijek vam stoje na raspolaganju kako bi zajedno s vama definirali probleme, postavili specifična pitanja te pronašli najkvalitetnije odgovore na njih. Kako bismo uvijek bili spremni na izazove što ih postavlja dinamično hrvatsko tržište, uz direktore cjelokupnog programa istraživanja te voditelje projekata, Target okuplja i niz stručnjaka različitih područja (ekonomiste, politologe, demografe, marketinške stručnjake i dr.) koji pomažu pri širem sagledavanju problema te sudjeluju u realizaciji pojedinih istraživačkih zadaća.


Naš tim

Istraživački tim Targeta okuplja stručnjake koji razumiju dinamiku hrvatskog tržišta. Naši voditelji projekata prolazit će s vama sve korake istraživanja, pružati podršku vašoj tvrtci, pratiti vaše potrebe te vam u skladu s njima, nuditi primjerena rješenja. Oni sagledavaju posao u cjelini i prate napredak projekta u svakoj fazi kako bi osigurali kvalitetu podataka i razumijevanje dobivenih nalaza. Naši voditelji terena brinu o brzoj, točnoj i preciznoj provedbi ankete na terenu odnosno o organizaciji cjelokupnog izvedbenog dijela projekta koji provode vanjski suradnici.

Target od samih početaka vode tri vrhunska stručnjaka u području društvenih znanosti koji brinu o stalnom razvoju novih metoda, praćenju tržišnih i znanstvenih kretanja te implementaciji suvremenih znanstvenih spoznaja i metoda u području istraživanja tržišta i javnog mnijenja.

Nenad Karajić

Doktor sociologije, docent pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predaje na kolegijima Hrvatsko društvo i Sociologija obrazovanja. Autor više knjiga i međunarodno referiranih znanstvenih radova iz područja sociologije, socijalne ekologije, politologije i marketinga.

Goran Milas

Doktor psihologije, viši znanstveni suradnik na Institutu društvenih znanosti “Ivo Pilar”. Predavač kolegija istraživačke metodologije i Psihologije marketinga na Hrvatskim studijima te Ponašanja potrošača na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Autor više knjiga i međunarodno referiranih znanstvenih radova iz područja psihologije, sociologije, metodologije i marketinga.

Ivan Rimac

Doktor psihologije, znanstveni suradnik na Institutu društvenih znanosti “Ivo Pilar”. Predavač kolegija Statistike, Teorija mjerenja, Multivarijatnih metoda i Političke psihologije na Hrvatskim studijima. Autor više knjiga i međunarodno referiranih znanstvenih radova iz područja psihologije, sociologije, metodologije, politologije, demografije i marketinga.

Suradnici

Kako bismo zajamčili nesmetanu provedbu istraživanja, ustrojili smo anketarsku mrežu kojom pokrivamo cijelu Hrvatsku. Uz dvadesetak koordinatora širom Republike, povremeno upošljavamo više od 300 anketara. Takva nam organizacija omogućuje da u najkraćem vremenu provedemo i najopsežnija istraživanja na reprezentativnom uzorku Hrvatske. Anketari i koordinatori, većinom studenti ili diplomanti studija društvenih znanosti, prethodno su uvedeni u rad temeljitim uputama i nadgledanim uvježbavanjem, koje se za svaki novi projekt nadopunjuje i prilagođava specifičnom cilju istraživanja. Telefonske ankete provode stručno osposobljeni anketari, posebno uvježbani za takav vid komunikacije. Za rad na kvalitativnim istraživanjima kakva su fokus grupe ili dubinski razgovori, kao suradnike upošljavamo isključivo diplomirane psihologe s iskustvom u radu s grupama. Istraživačke projekte izvan Hrvatske obavljamo u suradnji s partnerima, pouzdanim i provjerenim lokalnim tvrtkama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja.