Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja // Market and Public Opinion Research

Istraživanje tržišta Ispis E-mail
Četvrtak, 20 Travanj 2006

Kao vrhunski stručnjaci za metodologiju istraživačkog rada možemo vam ponuditi gotovo sve poznate metode za prikupljanje podataka o vašim potrošačima. Ipak, najčešće se služimo nekima od sljedećih:

Metode sekundarne analize podataka
omogućuju analiziranje već postojećih podataka na način primjeren rješavanju određenog problema.

Tipične metode koje se pritom koriste su:

- Analiza sadržaja
- “Desk” istraživanja
- Statističko modeliranje i analiza
- Analiza fizičkih tragova

Kvalitativne metode
omogućuje se ispitivanje osnovnih faktora koji određuju ponašanje potrošača. Ona nam mogu poslužiti kako bismo dobili što detaljnije informacije o razlozima koji leže u osnovi određenih vrsta ponašanja te pomažu u daljnjem ispitivanju problema ili objašnjavanju primijećenih fenomena. Tipične kvalitativne metode koje koristimo u svojim istraživanjima su:

- Dubinski intervjui
- Fokus grupe
- Kvalitativno opažanje
- Istraživanje metodom tajnih kupaca ili pozivača (Mystery Shopping i Mystery Calling)

 Image

 

Kvantitativne metode
služe prikupljanju brojčanih podataka, odnosno kvantifikaciji određene pojave (npr. koliki postotak potrošača koristi neki proizvod ili ga smatra kvalitetnim). Tipične kvantitativne metode koje koristimo u svojim istraživanjima su:

- Intervjui licem u lice u kućanstvu
- Intervjui licem u lice na ulici
- Intervjui licem u lice na centralnoj lokaciji
- Telefonski intervjui - papir-olovka ili CATI
- Poštanske i e-mail ankete
- On-line ankete
- Kvantitativno opažanje
- Longitudinalna – panel istraživanja
- Eksperimentalne metode (poput testova na slijepo)
- Meta-analiza – združivanje većeg broja sličnih istraživanja

Tehnička opremljenost

Naš poslovni prostor opremljen je najsuvremenijom opremom:

- CATI studio s 16 telefonskih mjesta
- Studio za provođenje fokus grupa sa video prijenosom u drugu prostoriju.

 Image